o produkcie


 

 

Mikrobiologiczne analizy wody przy użyciu szybkiego systemu

 

 

 


Kontrolujmy jak profesjonaliści

 


Mini- test laboratoryjny w celu wykrycia zakażeń mikrobiologicznych płynów

Podstawy

Woda w odróżnieniu od innych produktów spożywczych jest badana rzadko. Z reguły nie budzi zastrzeżeń z mikrobiologicznego punktu widzenia. Dopiero wodociągi stwarzają problemy. Rozrastająca się powłoka biologiczna i wprowadzenie zarazków poprzez krany prowadzą regularnie do zakażenia.
Jest to problematyczne w odniesieniu do zdrowia. W szczególności dla kobiet karmiących, małych dzieci, osób starszych  i osób z osłabionym układem odpornościowym.

Dotychczas wykonanie kontroli mikrobiologicznej możliwe było wyłącznie w specjalistycznych laboratoriach. Związane to było z niekorzystnymi okolicznościami jak konieczność znalezienia odpowiedniego pojemnika, adresu właściwego laboratorium, konieczność wysyłki i oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych. Ponadto test nie jest miarodajny w kwestii ustalenia przyczyn zakażenia. Powinny być pobrane przynajmniej dwie próbki (u źródła i przy ujściu wodociągu). Oznacza to wysoki koszty i nakłady czasowe.

BagLab daje Państwu możliwość szybkiej, samodzielnej kontroli wody pod kątem skażenia mikrobiologicznego tak jak odbywa się to w warunkach laboratoryjnych.
Po 48 godzinach mogą Państwo w swoim mini- laboratorium odczytać wynik i zastosować odpowiednie środki dotyczące higieny wody wodociągowej.

Chętnie pomożemy Państwu w wykonaniu tego bez dodatków do wody. Woda jest zdrowa- musimy tylko zadbać, by taka pozostała.